The 4 Level Model/ The Psycho-LOGICAL Model
Logisk personligheds- og kommunikationsmodel
Konsulent, cand. mag. Jens Trenckner, Holl嬵ndvej 52, DK 3210 Vejby
tlf. +45 48 70 95 11,  mobil +45 20 46 67 03, 4level@mail.dk

Forside
 
 P堪agt efter sammenh殧e
 

Opbygning
 

4-level-brug
 
4-level-reklame
 
4-level-sp糭嬼/font>
 
Om "opfinderen"
 
Foredrag/Kurser
 
English

 

Gennemskuelig kommunikation - Personlighedsanalyse - Salg - Ans洴else - Samarbejde - Ledelse - Forhandling

Ordet Psyko-LOGISK f岠en helt ny betydning med The 4 Level Model

The 4 Level Model,
hovedn쥮 til
kommunikation

For at slippe for en 륳lऩskussion om, hvad psykologi er/ indeb沥r, vil jeg indlede med at sige, at The 4 Level Model omhandler ADFƒD. Men ikke en hvilken som helst adf沤.
Hvis du skulle f堢rug for at g場il psykolog, arbejder psykologen med, hvad jeg betegner som 龨vorfor-adf沤. Du kommer, fordi du har det d岬igt - din adf沤 er d岬ig, og psykologen skal s堦ors堡t finde ud af, hvorfor den er d岬ig. Og der er jo mange oplevelser i barndom, ungdom og voksentilv沥lse, som kan afstedkomme problemer, det er vanskeligt at leve med.

Men det er alts堩kke den slags adf沤, vi skal befatte os med. N樬 vi skal se p堢egrebet 龳夡n-adf沤. Sagt med andre ord: Vi skal kigge n沭ere p堶ores grundadf沤.

N岠vi omtaler en person over for andre, n涮er vi ofte, hvordan vedkommende reagerer i almindelighed. 宠kan slet ikke klare, at der ligger mere end to stykker papir p堳krivebordet p堩n gang६ler ᮠhar en engels t嬭odighed, n岠det g欤er om at tage sig af gamle mennesker쯦ont>

Om grundadf沤en er medf䠥ller till沴 har ofte udl䠨eftige diskussioner. Min personlige opfattelse er, at den normalt er medf䠨Et godt eksempel, som underbygger den p峴and er unders嬳er om tvillinger, som tidligt er blevet adskilt). At adf沤en er arvet betyder ikke n楮digvis, at den er overf䠤irekte fra en af for欤rene, men at den dog ligger i generne.

N岠vi taler om s夡n-adf沤en, kan vi dele den op i to dele:
1. For det f㴥 er der den langtidsadf沤, jeg ber䥠 ovenfor (orden - t嬭odighed osv).
2. For det andet den adf沤, som vi umiddelbart l槧er m沫e til hos andre, nemlig deres m夥 at benytte kropssprog, sprog og stemme p宠Alle afgiver uafladeligt en lang r櫫e ubevidste signaler til omgivelserne i form af fx stemmeklang, mimik og sprogopbygning.

Sp糭嬥t er, om der er system i de 2 slags adf沤 hver is沠og indbyrdes? Vi venter lige et 墬ik med svaret.

Vi ved godt, at nogle mennesker fra naturens h室 er dygtige til at afl泥/ afkode andre. Normalt vil vi sige, at de er udstyret med en fintm沫ende intuition. Men kan vi alle l沥 denne form for afkodning? For det kunne jo v沥 praktisk i en lang r櫫e sammenh殧e. S堍 kunne vi kommunikere med langt st⥠sikkerhed. Vi ville vide, hvordan andre helst ville tiltales/ behandles, et n楮digt samarbejde ville v沥 nemmere, vi ville nemmere kunne s欧e vores ideer til andre osv osv. Vores overb沥nhed ville ogs堳tige. N岠nogen reagerede meget langt fra, hvad vi selv ville have gjort, kunne vi 嫮isk set毲st堤et og acceptere det, vel vidende, at vi nok ikke kunne 殤re p堤en p姦ldendes adf沤.

System i adf沤en.
Svaret p嬠om der er system i adf沤en - b夥 langtidsadf沤en og de umiddelbart opfattede (bevidst eller ubevidst) signaler fra kropssprog, sprog og stemme - er, at der er sammenh殧, oven i k崠en logisk sammenh殧. The 4 Level Model kan derfor ogs堭ed god grund kaldes Den psyko-logiske model.

Egentlig er der tale om en Two level model, men der kan tils洴es et testlag og et referencelag (der viser, hvordan mennesker reagerer i forhold til hinanden), som kan v沥 praktiske at medtage i visse sammenh殧e.

Modellen hedder ogs堼b>LISA (eller ALIS - afh殧ig af, hvor man begynder) efter forbogstaverne p堤e fire adf沤skomplekser: Leder/str梥r - Impulsiv - Social - Analytisk.

Modellens logiske opbygning.
Hele komplekset er faktisk yderst simpelt. Kun ganske f場ing skal v沥 opfyldt, for at man kan konstruere modellen.
Eller - for at v沥 mere pr棩s - for at man kan se sammenh殧en i den model, som naturen allerede har konstrueret!

I bogen/kursusmaterialet bliver det hele mere udf쩧t forklaret, men her p堮ettet f岠du det hele i komprimeret form.

Modellen kan udledes af 鮠adf沤 i 鴠felt og 鮠i et andet. Resten klarer sprog-/adf沤slogikken.
Modellens vigtigste udgangspunkt hedder 盧洮inger͊ som vi indordner meget i vores liv efter.

To linier, der danner et kors, er fortr榦elige, n岠vi skal vise mods洮ingsforhold. Det, vi vil putte ind i de fire (墮e) kasser, er nemlig af en s夡n art, at der skabes mange mods洮inger: felter, der ligger diagonalt (dem er der to par af), de to 岳te felter over for de to nederste, og de to til venstre over for de to til h⥮

Men der er ogs堦欬estr櫼/b> indlagt. Felter, som ligger ved siden af hinanden, har f欬estr櫮 Ydermere har f欬estr櫫ene i nabofelterne en specifik betydning for et bestemt felt. ɴ eksempel: adf沤en 鳩kovillighed踲er til i s嶥l Leder- som Impulsiv -feltet, men i I-feltet betyder det 鳩ko for sig selvਸ਼or det i L-feltet betyder 鳩ko for sig selv og andre쯦ont>

Positivt og negativt.
En anden meget betydningsfuld ting er, at en adf沤 vi selv har meget af, udl岠et positivt ord om adf沤en, mens en adf沤, som vi har meget lidt af, udl岠en negativ. Et par eksempler: risikovillig kan blive til dumdristig, forsigtig kan blive til bange, vedholdende kan blive til st椩g.

Forklaringen begynder i lag 2.
Man kunne tro, at forst奬sen for modellen udsprang af det lag, som vi kan se umiddelbart, n岠vi er i kontakt med andre mennesker, nemlig alle signalerne fra kropssproget, sproget og stemmen, men s夡n forholder det sig ikke.
Vi m堢egynde med langtidsadf沤en, alts堭ed hvordan vi groft sagt gerne vil have livet til at forl宠Skal vi have stor sikkerhed? Skal vi have underordnede p堡rbejdspladsen for at f嬠at vi lever et godt liv? Skal vi have lov til at fordybe os? Skal vi v沥 omgivet af mange mennesker i lang tid? Skal vi selv bestemme, hvad vores dage skal g堭ed? Osv osv.

N岠vi har fundet ud af, hvordan den slags adf沤 logisk h殧er sammen, giver det sig selv, hvordan alle de ubevidste signaler fra kropssprog, sprog og stemme passer ned over dette lag som en matrice.

N岠den forst奬se ogs堥r til stede, er vi n奴 langt. For det f㴥 er vi blevet mere tolerante over for andre, end vi var fg desuden bliver det pludselig muligt at analysere andre mennesker (og afpr堲igtigheden af analysen) p堍 forbavsende kort tid. En s夡n analyse kan igen resultere i, at vi kommunikerer langt bedre med dem, end vi ellers ville v沥 i stand til.

Her p堤isse internetsider f岠 du blot en forsmag p嬠hvad The 4 Level Model er for en st⥬se. De udbyggede forklaringer og de tilh室e skemaer findes i kursusmaterialet/ bogen om modellen.

 

 

 


 

Made in a small town in a small country - for the whole world

 
NB! Hele bogen/kursusmaterialet om The 4 Level Model fylder ca. 150 sider.

The 4 Level model set ud fra v沤i-begrebet.

Sociologer taler meget om menneskelige v沤ier og v沤is洮 Med v沤ier mener man:
"Et element af et f欬es symbolsystem, som tjener som kriterium eller standard for valg mellem de forskellige orienteringsm夥r, som i sig selv er 墮e i en situation" (citat: Parson). Eller - for at komme t洴ere til The 4 Level Model: "At sige, at en person har en v沤i (f祲 et v沤ibegreb), svarer til at sige, at han har en vedvarende tro p嬠at en bestemt handlem夥 eller sluttilstand er personligt og socialt at foretr櫫e frem for andre handlem夥r eller sluttilstande" (citat: Milton Rokeach).
Der er 2 slags v沤ier:
Slutv沤ier, der repr泥nterer en 㫥t tilstand hos individet og
Instrumentelle v沤ier, der aktualiseres i bestr梥lsen p堡t opn堍 den 㫥de sluttilstand.

The 4 Level Models udgangspunkt er netop en slutv沤i i et felt, eksempelvis "store, synlige resultater" i L-delen. Men for at denne v沤i kan opn峬 m堭an g堢rug af forskellige instrumentelle v沤ier. P堤en m夥 bygges L-delen op (som vist sporadisk p堳iden "opbygning".

Man kan ogs堳ige, at The 4 Level Model fungerer som en psykologisk "strokes-model". Den fort欬er, hvilke psykologiske, positive p嶩rkninger, vi er afh殧ige af, alts堨vilke v沤ier vi er s沬ig glade for.

Samfundsm泳igt er det af stor betydning, at de instanser, som styrer et samfund, forst岬 hvad 殤ringer i love, forordninger o.lign. vil betyde for folk. Ikke bare, hvordan de bliver praktisk p嶩rket, men i h৲ad ogs嬠hvordan de bliver psykisk p嶩rket.
Noget s場䠳om det danske skattev泥n (i dag blot kaldet "skat" har da ogs堩 nogle rapporter og unders嬳er fra 2001 brugt adskillige sider (gennem en ekspert) p堡t forklare v沤ibegrebet. Noget er fornuftigt nok, men n岠der generaliseres og skrives, at "eksistensen af v沤ier udspringer af den menneskelige kultur", er det en sandhed med store modifikationer. Mange af vores vigtigste personlige v沤ier udspringer af vores natur og ikke kultur.

 

 
Adidas Stan Smith Foot Locker Adidas Originals Stan Smith Timberland Boots & Shoes Adidas Ultra Boost Uncaged Cheap Sale Adidas NZ Adidas Springblade Nike Internationalist Nike Free Flyknit Adidas Yeezy 350 Boost Turtle Dove Adidas Yeezy Boost 350 Sneaker Cheap Stephen Curry 2 Shoes Store Adidas NMD XR1 Sneakers Nike Air Max 2017 Billig adidas NMD Verkauf Supra Shoes Adidas NMD Schuhe Nike Air MAX 2017 Nike Flyknit Air Max Adidas Originals Stan Smith Air Jordan 11